Dyrektor - mgr Iwona Szaleniec  Email
Redaktor: Administrator   
12.03.2007.

Przyszła na świat w rocznicę wybuchu powstania styczniowego, być może dlatego historia zawsze była jej pasją, a jak się później okazało - życiowym przeznaczeniem.

clipboard01.jpgUrodziła się w Gliwicach, ale okres dzieciństwa spędziła w Częstochowie. Po kilku latach rodzina przeprowadziła się, a właściwie wróciła do Sosnowca, skąd pochodzili jej rodzice, dziadkowie i większość krewnych.

Ukończyła Bibliotekoznawstwo i Informację Naukowo - Techniczną na Uniwersytecie Śląskim. W katowickim Elektromontażu podjęła pierwszą pracę, z której ze względu na uciążliwe dojazdy zrezygnowała po urodzeniu drugiego dziecka.

W początkach lat 90-tych rozpoczęła pracę pedagogiczną w SP nr 2 w Czeladzi, najpierw jako bibliotekarz później także jako nauczyciel historii oraz regionalizmu.

Od 1997, przez 12 lat pracowała w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czeladzi, początkowo na stanowisku zastępcy dyrektora, a od roku 2000 kierownika administracyjnego.

Od 2003r., tj. od momentu utworzenia Czeladzkiej Izby Tradycji była jej organizatorem, animatorem i pierwszym pracownikiem, a od 2008r. kierownikiem.
W międzyczasie ukończyła Podyplomowe Studium historii (1996), a także regionalizmu (1997) na Uniwersytecie Śląskim oraz Podyplomowe Studia Muzeologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim (2006).

1 marca 2009r. została powołana na stanowisko dyrektora nowoutworzonego Muzeum Saturn w Czeladzi.

Prywatnie mężatka, matka dwojga dzieci, córki Marty i syna Bartosza.


 

 

Zmieniony ( 21.03.2014. )