Publikacje Muzeum Saturn
Redaktor: Aneta Muszyńska Bania   
01.02.2012.

 

kosciol_.jpg„Czeladzka Mater Dolorosa”- przewodnik po Kościele Matki Bożej Bolesnej na Piaskach przedstawiający historię powstania kościoła i parafii, jej duszpasterzy oraz omawiający oryginalną architekturę świątyni; bogato ilustrowany. Tekst – Krystyna Górna, Iwona Szaleniec, fotografie i projekt graficzny – Jan Powałka, 16 stron, rok wydania -2012.

Tom1.jpg„Historia Czeladzi”(tom I, II) – pierwsza naukowa praca zbiorowa przedstawiająca dzieje Czeladzi od czasów najdawniejszych po współczesność, od pradziejów miasta zrekonstruowanych w oparciu o badania archeologiczne aż po rok 2000.Monografia prezentuje Czeladź nie tylko w ujęciu przyczynowo – skutkowym wydarzeń historycznych, ale także charakteryzuje życie gospodarcze, społeczne, religijne, polityczne miasta w różnych okresach czasowych. To monumentalne, dwutomowe dzieło zostało stworzone przez 12 współautorów na co dzień pracowników naukowych wyższych uczelni humanistycznych, z wykorzystaniem zachowanych dokumentów i materiałów archiwalnych.
Praca zbiorowa pod redakcją Jana Drabiny, redakcja graficzna i opracowanie graficzne – Jan i Krystyna Holeksa.; Tom I -550 stron, tom II - 557 stron, rok wydania – 2012.

„Elektrownia Kopalni Saturn”- przewodnik po elektrowni dawnej Kopalni Saturn ilustrujący jej wnętrze i po krótce wprowadzający w jej historię , 14 stron ,redakcja tekstu - Iwona Szaleniec, projekt graficzny - Michał Powałka, rok wydania 2009.

 

„Włodarze miasta Czeladź w latach 1915-1939, 1945-2009”- zbiór szkiców biograficznych osób sprawujących najwyższą władzę w Czeladzi na przestrzeni lat 1915-1939, 1945-2009, oparty na historycznych materiałach źródłowych, wspomnieniach, osobistych pamiątkach i dokumentach, wzbogacony archiwalnymi fotografiami i wstępem na temat dziejów samorządności w Polsce;88 stron, tekst- Iwona Szaleniec, Anna Binek-Zajda, rok wydania-2009

 

 

 

 

„Czeladź Ave Maria. 10 lat festiwalu”- pozycja dokumentująca dziesięcioletnią historię festiwalu utrwaloną na fotografiach, afiszach, zapisach nutowych, ale także w rozmowach z goszczącymi wówczas osobistościami; 235 stron, redaktor-Wiesława Konopelska, rok wydania-2009.

 

 

 

 

„Na Piaskach”- przewodnik po ulicach dzielnicy Czeladzi-Piaskach, wydany z okazji 150-lecia górniczej kolonii „Piaski”, omawiający historię poszczególnych ulic z uwzględnieniem zmiany ich nazw i przeobrażeń architektury i krajobrazu; 38 stron, teksty-Iwona Szaleniec, Krystyna Górna, Redakcja-Wiesława Konopelska, rysunki-Krzysztof Zięcik, projekt i opracowanie graficzne –Teresa Strojniak, rok wydania 2010.

 

„Herby i pieczęcie miasta Czeladź”- kilkunastostronicowe wydawnictwo przedstawiające historię zmian czeladzkiego herbu i pieczęci wraz z ich ilustracjami; 16 stron, tekst –Iwona Szaleniec, opracowanie graficzne -Teresa Strojniak, rok wydania-2010.

 

 

 

 

„Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Czeladzi”- geneza i dzieje budowy kościoła przedstawione na tle przemian społeczno-gospodarczych Górnego Śląska, oparte w dużej mierze na zapiskach ks. kanonika Józefa Sobczyńskiego, wraz ze szczegółowym opisem architektury zewnętrznej i wewnętrznej ujętej w zestawieniu z innymi architekturami sakralnymi na Śląsku, bogato ilustrowane; 123 strony, tekst –Zbigniew Jan Białkiewicz, fotografie –Marcin Binkiewicz, Wiesława Konopelska, rok wydania 2010.


„Czeladź.750 lat Kościoła i Parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika”-, monografia historyczna parafii i miasta Czeladź, zawierająca ikonografię miejsc związanych z osobą i kultem patrona św. Stanisława i odkrywająca dzieje i obraz Czeladzi w dawnych wiekach, ale również odnosząca się do najnowszej jej historii; pozycja bogato ilustrowana; 303 strony,, tekst-Czesław Ryszka, rok wydania 2010.

 

„Muzeum Saturn w Czeladzi”- przewodnik po Muzeum Saturn w Czeladzi nakreślający historię jego powstania, cele i działalność,.8 s., tekst - Anna Binek-Zajda, redakcja tekstu-Iwona Szaleniec, projekt graficzny- Jan Powałka, rok wydania 2011.

Zmieniony ( 21.11.2012. )