Oficyna Saturnowska
Redaktor: Administrator   
31.10.2012.

Idea powstania periodyku zrodziła się z chęci i konieczności szerszego upowszechnienia podejmowanych przedsięwzięć przez czeladzką placówkę muzealną. Na stronach informatora zamierzamy donosić Państwu o efektach prowadzonych badań i kwerendach archiwalno-bibliotecznych, przypominać o wydarzeniach z przeszłości, zamieszczać szersze relacje z organizowanych imprez, na bieżąco informować o nowych wystawach, gromadzonej kolekcji muzealnej, wreszcie przybliżać zapomniany już dzisiaj świat wartości zaklęty w historii eksponatów. Głównym celem mającego ukazywać się cyklicznie kwartalnika jest dotarcie do szerszego kręgu odbiorców zainteresowanych tematyką historyczną, zarówno młodego internetowego pokolenia, jak i ludzi starszych, chętnie sięgających po książkę i gazetę. Otwierając szeroko podwoje muzeum, pragniemy jednym słowem, zachęcić wszystkich Państwa do aktywnego uczestnictwa w życiu instytucji.

Mamy nadzieję, że Oficyna Saturnowska przyczyni się do popularyzacji Muzeum Saturn, jego działalności oraz realizowanych projektów, ale nade wszystko do społecznego poszerzenia historycznej wiedzy o naszym mieście i regionie. Taki zamysł przyświeca muzealnej inicjatywie prasowej, co czynimy z wielką nieśmiałością, wierząc w przychylność i życzliwość czytelników.
Wydawnictwo bezpłatne dostępne w siedzibie Muzeum Saturn przy ul. Dehnelów 10, Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz w formie elektronicznej w załącznikach poniżej:

2012


Oficyna Saturnowska - nr 1

Oficyna Saturnowska - nr 2

Oficyna Saturnowska - nr 3

Oficyna Saturnowska - nr 4

2013

Oficyna Saturnowska - nr 1 (5)

Oficyna Saturnowska - nr 2 (6)

Oficyna Saturnowska - nr 3 (7)

Oficyna Saturnowska - nr 4 (8)

2014

Oficyna Saturnowska - nr 1 (9)

Oficyna Saturnowska - nr 2 (10)

Oficyna Saturnowska - nr 3 (11)

Oficyna Saturnowska - nr 4 (12)

2015

Oficyna Saturnowska - nr 1 (13)

Oficyna Saturnowska - nr 2 (14)

Oficyna Saturnowska - nr 3 (15)

Oficyna Saturnowska - nr 4 (16)

 

 

 

 

 

Zmieniony ( 12.01.2016. )