Ulica Staszica w fotografii Jerzego Żymirskiego. Wspomnienie o artyście.
Redaktor: Beata Krzemińska   
26.02.2015.

staszica1.jpgBył pewien jednego: najważniejsi są ludzie. Bo oni przez pokolenia tworzą historię. Bo oni nadają miejscom charakter. Bo dzięki nim poznajemy samych siebie. Dlatego fotografował ich z taką ogromną pasją. Towarzyszyła mu ona także wtedy, gdy zatrzymywał w kadrze tę część Czeladzi, która musiała ustąpić pod naporem nowego ładu urbanistycznego. Jego udział w historii czeladzkiej fotografii oraz zasługi w dokumentowaniu życia miasta są bezsporne.

Jerzy Żymirski - gdyby żył, 12 marca skończyłby 85 lat. Pamięci tego znakomitego fotografika, miłośnika Czeladzi, staszica.jpg pasjonata ludzi poświęcona została najnowsza wystawa. Składają się na nią wybrane zdjęcia pochodzące z początku lat siedemdziesiątych XX w. ukazujące przebudowę, jednej z głównych arterii komunikacyjnych miasta, ulicy Stanisława Staszica. Całość ekspozycji po raz pierwszy została pokazana w czeladzkim muzeum w listopadzie 2009 r.

             Zapraszamy na retrospektywną wędrówkę ulicą S. Staszica.

                          Wystawa czynna do 8 marca.

Zmieniony ( 26.02.2015. )