76 lat temu hitlerowcy wkroczyli do Czeladzi
Redaktor: Beata Krzemińska   
04.09.2015.

2013-kal_kartka_05.09._1.jpg

Dnia 5 września br. przypada 76. rocznica wejścia wojsk hitlerowskich do Czeladzi. Ludność cywilna, obawiając się przejścia pod okupację niemiecką, już od rana 3 września zaczęła w panice masowo opuszczać domy i udawać się w kierunku Będzina, stamtąd zaś na różne sposoby próbowano podążać za wycofującym się wojskiem polskim. Wielu czeladzian podzieliło tragiczne losy wrześniowych uchodźców – część z nich dotarła aż do granicy z Rumunią. Wraz z ludnością uciekły też władze miasta, a pozostali zorganizowali Komitet Obywatelski (przewodniczył mu Grzegorz Sadowski) oraz Milicję Obywatelską.

Pierwszym przedstawicielem władz niemieckich był kapitan Marienfeld. Podobnie jak w innych zajmowanych miejscowościach ogłoszono rozkaz, pod karą śmierci, oddania wszelkiej broni. W dniu 8 września do Czeladzi przybył nowy komendant miasta – sierżant (Oberfeldmeister) Werner Schäfer. Miesiąc później, w październiku 1939 r., Hitler wydał dekret o wcieleniu Górnego Śląska, Wielkopolski i Pomorza do Rzeszy, co nastąpiło 26 października. Do utworzonej rejencji katowickiej, obejmującej obszar byłego województwa śląskiego, w listopadzie 1939 r. włączono także Zagłębie Dąbrowskie. Przez tę rejencję przebiegała granica celna oddzielająca historyczny Górny Śląsk od terenów należących wcześniej do zaborów rosyjskiego i austriackiego. W tym sensie Czeladź ponownie stała się miastem granicznym. Na początku 1941 r. z terenów rejencji katowickiej i opolskiej utworzono osobną prowincję górnośląską. Stan taki utrzymał się do końca okupacji.

 

Zmieniony ( 04.09.2015. )