17 września – 76. rocznica sowieckiej agresji na Polskę
Redaktor: Aneta Muszyńska Bania   
17.09.2015.

76 lat temu, łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na tereny wschodnie Rzeczpospolitej Polskiej, realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole podpisanym w dniu 23 sierpnia 1939 r. w Moskwie przez ministra spraw zagranicznych III Rzeszy Joachima von Ribbentropa oraz ludowego komisarza spraw zagranicznych ZSRR Wiaczesława Mołotowa, pełniącego jednocześnie funkcję przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych (pakt Ribbentrop-Mołotow). Konsekwencją sojuszu dwóch totalitaryzmów był rozbiór osamotnionej Polski.

 

Uzasadniając wkroczenie Armii Czerwonej na tereny Rzeczpospolitej Polskiej stwierdzano: „Rząd sowiecki nie może pozostać obojętny na fakt, że zamieszkująca terytorium Polski pobratymcza ludność ukraińska i białoruska, pozostawiona własnemu losowi, stała się bezbronna. Wobec powyższych okoliczności Rząd Sowiecki polecił Naczelnemu Dowództwu Armii Czerwonej, aby nakazało wojskom przekroczyć granicę i wziąć pod swoją opiekę życie i mienie ludności Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi. Rząd sowiecki zamierza równocześnie podjąć wszelkie środki mające na celu wywikłanie narodu polskiego z nieszczęsnej wojny, w którą wepchnęli go nierozumni przywódcy i umożliwienie mu zażycia pokojowej egzystencji”.

Ambasador RP w ZSRR Wacław Grzybowski zdecydowanie odmówił przyjęcia sowieckiej noty. W tym samym czasie Armia Czerwona rozpoczęła napaść na Polskę. Od godz. 3.00. do godz. 6.00. rano wojska radzieckie przekroczyły na całej długości wschodnią granicę z Polską.

 

 

Zmieniony ( 17.09.2015. )