76. rocznica Polskiego Państwa Podziemnego
Redaktor: Beata Krzemińska   
27.09.2015.

flaga_1944.jpgPo agresji niemieckiej i radzieckiej we wrześniu 1939 roku państwo polskie nie przestało istnieć. Trwało ono jako Polskie Państwo Podziemne. Mimo bezwzględnego terroru funkcjonowały wszystkie jego organa, zarówno cywilne, jak i wojskowe. Było kierowane przez w pełni legalne i uznawane na Zachodzie władze naczelne: Prezydenta, Rząd i Naczelnego Wodza oraz ich krajowe przedstawicielstwa. Określenie: Polskie Państwo Podziemne pojawiło się po raz pierwszy w okupowanym kraju na łamach Biuletynu Informacyjnego w dniu 13 stycznia 1944 roku.

Już w nocy z 26 na 27 września 1939 r. z inicjatywy gen. Michała Tokarzewskiego – Karaszewicza powstała w oblężonej Warszawie - Służba Zwycięstwu Polski. Celem tej organizacji o wojskowo – politycznym charakterze było prowadzenie działalności konspiracyjnej oraz organizowanie akcji dywersyjnych. W dniu 13 listopada 1939 roku została ona przekształcona w Związek Walki Zbrojnej (ZWZ), podlegający rządowi emigracyjnemu. 14 lutego 1942 roku generał Władysław Sikorski przekształcił ZWZ w Armię Krajową (AK). Jej Komendantem Głównym został generał Stefan Rowecki, wybitny teoretyk walk miejskich. Utworzenie AK miało służyć scaleniu wszystkich grup wojskowych w jedną organizację, podległą rządowi RP na uchodźstwie.

Stolicą Polskiego Państwa Podziemnego była Warszawa, a po upadku powstania warszawskiego została ona przeniesiona do Częstochowy.

Święto Polskiego Państwa Podziemnego, będącego fenomenem na skalę światową, obchodzone jest współcześnie co roku 27 września, uchwalone zaś zostało przed 17 laty w dniu 11 września przez Sejm RP poprzez aklamację.

Zmieniony ( 27.09.2015. )