Konferencja naukowa już za nami
Redaktor: Beata Krzemińska   
30.09.2015.

Zaproszenie1_jpg.jpg29 września w Muzeum Saturn odbyła się konferencja naukowa pt. „Niedoceniane dziedzictwo. Osiedla robotnicze województwa śląskiego”, objęta patronatem Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego. Podczas sesji swoje referaty zaprezentowali badacze i muzealnicy z różnych ośrodków naukowych i kulturalnych z całego województwa.

Konferencję otworzyło wystąpienie profesor Irmy Koziny wprowadzające słuchaczy w genezę powstawania osiedli robotniczych na Górnym Śląsku. Pani profesor przybliżyła nam także założenia ideowe dwóch ikonicznych już dla województwa osiedli – Giszowca i Nikiszowca. Z kolei Pani Barbara Klajmon z Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie zaprezentowała historię i stan obecny bytomskich kolonii i osiedli patronackich. Pani Anna Syska reprezentująca Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach skoncentrowała się na osiedlach robotniczych powstających w okresie międzywojennym w województwie śląskim, w tym na nowatorskich projektach znamienitych, awangardowych architektów. Tematem wystąpienia Stefanii Lazar, historyka i historyka sztuki z Muzeum Saturn, były czeladzkie Piaski – jedno z największych i najbardziej kompletnych osiedli w województwie. Na konferencji swoją reprezentację w osobie Pana Marka Gajdy miało także miasto Radlin, na którego terenie znajduje się kolonia „Emma”. Przedstawiciel tamtejszego Urzędu Miejskiego opowiedział nie tylko o historii „Emmy” ale i o próbach rewitalizacji, także pod kątem socjologicznym, założenia, podejmowanych przez samorząd.

Drugą część konferencji zainicjowało wystąpienie Pana Jacka Jakubka, Miejskiego Konserwatora Zabytków Sosnowcu, który opowiedział o historii kolonii i osiedli powstałych w Sosnowcu przed 1918 rokiem. Okres międzywojenny uzupełniła Pani Ewa Chmielewska, historyk sztuki z Muzeum w Sosnowcu. Na zakończenie uczestnicy mogli wysłuchać jeszcze Pana Krzysztofa Gołębia z Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej, który opowiedział o rudzkich założeniach patronackich. Konferencję zamknęło wystąpienie Pana Dariusza Walerjańskiego z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, który przybliżył nam „cenną i bezcenną” architekturę mieszkaniową powstałą w pobliżu zabrzańskich zakładów przemysłowych.

Konferencja, zorganizowana przez Towarzystwo Powszechne „Czeladź” i Muzeum Saturn jest częścią projektu „Piaski – postindustrialna perła województwa śląskiego”, współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

 

 

Zmieniony ( 30.09.2015. )