71. lat temu do Czeladzi wkroczyła Armia Czerwona
Redaktor: Beata Krzemińska   
27.01.2016.

2013_kal_kartka_01_27.jpg27 stycznia przypada 71. rocznica „wyzwolenia” Czeladzi spod okupacji hitlerowskiej przez Armię Czerwoną, której ofensywa ruszyła 12 stycznia. Szybko została przełamana niemiecka obrona nad Wisłą, a w kierunku Górnego Śląska oraz Zagłębia Dąbrowskiego zaczęły zbliżać się wojska I Frontu Ukraińskiego marszałka Iwana Koniewa.

Radziecki plan zakładał zajęcie tych ważnych gospodarczo obszarów poprzez manewr oskrzydlający wojsk pancernych (3. Armia Pancerna gen. Pawła Rybałki) wyprowadzony z terenu Częstochowy w kierunku Odry oraz 21. Armii Ogólnowojskowej (dowódca gen. płk. Dymitr Gusiew) działającej z terenu Miechowa w kierunku na Tarnowskie Góry. Po zdobyciu Krakowa obronę niemiecką od wschodu miały przełamać 59. i 60. Armie. To właśnie 21. Armia oraz 59. Armia (dowódca gen. płk. Iwan Korownikow) odegrały decydującą rolę w opanowaniu Zagłębia Dąbrowskiego. W dniu 21 stycznia wojska radzieckie przystąpiły do przełamywania niemieckiej obrony na linii rzek Przemszy i Białej Przemszy. Bezpośrednio w kierunku miast Zagłębia Dąbrowskiego nacierał 43. Korpus Armijny (dowódca gen. Anatolij Andrejew). Wehrmacht stawiał zacięty opór. W czasie walk od 21 do 26 stycznia wojska radzieckie przełamały barierę na Przemszy, a w dniu 27 stycznia sforsowały Czarną Przemszę i opanowały Zagłębie Dąbrowskie. W walkach o Zagłębie 59. Armia otrzymała wsparcie 21. Armii. To właśnie jej oddziały – 285 Dywizja Piechoty (dowódca płk. Mikołaj Suchariew) zajęły w dniu 27 stycznia 1945 roku Grodziec oraz Czeladź z Piaskami. Pierwszy patrol radziecki na Piaskach pojawił się 27 stycznia o godz. 8.00 rano od strony Pogoni. Miasto zostało opanowane praktycznie bez walk.